ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

کلاف مفتول گالوانیزه 1.2

23,400 

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن