صادرات مفتول

آیا می دانید تعرفه های گمرکی آغاز شده با عدد ۷۲ و ۷۳ (شامل محصولاتی نظیر شمش، میلگرد ، تیرآهن و …) ارز مبادلاتی به آن ها تعلق نمی گیرد؟ و واردات مفتول فولادی با ارز متقاضی و الکترود با ارز دولتی امکان پذیر است. همچنین ترخیص مفتول از فولاد فنری کرم سیلیکون با تعرفه ۱۰ درصد،  ترخیص مفتول از فولاد فنری کرم وانادیو با تعرفه ۱۰ درصد ، ترخیص مفتول های ممزوج سردکشیده شده، از این پس مشمول ارز متقاضی خواهند بود

بخشی ازخدمات ما در زمینه صادرات و ترخیص کالا شامل

صادرات مفتول به عراق
صادرات مفتول به آذربایجان
صادرات مفتول به کویت
صادرات مفتول به عمان
صادرات مفتول به پاکستان
صادرات مفتول به قطر
صادرات مفتول به قزاقستان
صادرات مفتول به سوریه
صادرات مفتول به ترکمنستان
صادرات مفتول به عراق
صادرات مفتول به آذربایجان
صادرات مفتول به کویت
صادرات مفتول به عمان
صادرات مفتول به پاکستان
صادرات مفتول به قطر
صادرات مفتول به قزاقستان
صادرات مفتول به سوریه
صادرات مفتول به ترکمنستان