بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

کلاف مفتول مسی 4.0 الی 4.90

4,800,000 ریال

محل بارگیری

انبار بازار

تماس با فروش شرکت

پیمایش به بالا