بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

کلاف مفتول مسی 1.7 الی 1.9

5,000,000 ریال

محل بارگیری

انبار بازار

تماس با فروش شرکت

پیمایش به بالا