بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

کلاف مفتول مسوار 6.0 الی 6.80

244,000 

276069

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن