ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

کلاف مفتول مسوار 6.0 الی 6.80

219,000 

276069

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن