بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

کلاف مفتول مسوار 1.2

275,000 

271212

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن