بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

کلاف مفتول سیاه 6.0 الی 6.80

308,000 ریال

286069

محل بارگیری

کارخانه تهران

تماس با فروش شرکت

پیمایش به بالا