بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

کلاف مفتول سیاه 6.0 الی 6.80

240,000 

286069

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن