ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

کلاف مفتول اسیدشور 6.0 الی 6.80

241,000 

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن