بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

مفتول 1.5 سیاه آنیل | مناسب کشش

325,000 ریال

محل بارگیری

کارخانه تهران

ضخامت

1.5

نوع

فابریک

بسته بندی

100 کیلویی

تماس با فروش شرکت

پیمایش به بالا