ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

مفتول 1.5 سیاه آنیل | مناسب کشش

233,000 

محل بارگیری

کارخانه تهران

ضخامت

1.5

نوع

فابریک

بسته بندی

100 کیلویی

به بالای صفحه بردن