ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

مفتول 1.5 سیاه آنیل | آرماتوربندی

230,000 

نوع

فابریک

ضخامت

1.5

بسته بندی

15 کیلویی

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن