ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

مفتول 1.5 سیاه آنیل | آرماتوربندی

محل بارگیری

کارخانه تهران

ضخامت

1.5

نوع

فابریک

بسته بندی

فله ای

به بالای صفحه بردن