ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

مفتول 1.2 سیاه آنیل | آرماتوربندی صادراتی

237,000 

محل بارگیری

کارخانه تهران

ضخامت

1.2

نوع

فابریک

بسته بندی

20 کیلویی

به بالای صفحه بردن