بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

شاخه مفتول مسی 5.0 الی 5.80

4,700,000 ریال

محل بارگیری

انبار بازار

تماس با فروش شرکت

پیمایش به بالا