بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

شاخه مفتول مسی 2.0 الی 2.40

4,900,000 ریال

محل بارگیری

انبار بازار

تماس با فروش شرکت

پیمایش به بالا