بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

شاخه مفتول مسوار 6.0 الی 6.80

247,000 

176069

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن