ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

شاخه مفتول مسوار 6.0 الی 6.80

222,000 

176069

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن