ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

شاخه مفتول مسوار 1.2

278,000 

171212

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن