بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

شاخه مفتول سیاه 6.0 الی 6.80

243,000 

186069

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن