ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

شاخه مفتول سیاه 6.0 الی 6.80

218,000 

186069

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن