ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

شاخه مفتول سیاه 1.4 الی 1.6

231,000 

181416

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن