بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

شاخه مفتول سیاه 1.4 الی 1.6

257,000 

181416

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن