ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

شاخه مفتول اسیدشور 6.0 الی 6.80

245,000 

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن