بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

توری پرسی گالوانیزه

دسته:
چشمه

2×2

ضخامت

3.20

وزن هر برگ

9.100

به بالای صفحه بردن