بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

توری پرسی گالوانیزه

دسته:
چشمه

2×2

ضخامت

3.0

وزن هر برگ

8.800

به بالای صفحه بردن