باربری

freight icon transformed min

اطلاعات تماس باربری های محدوده شرکت فولکا

نام باربریظرفیت بارکد جوازنام مدیرشماره تماسشماره ثابتآدرستعرفهوضعیت
فروزان اسکان باروانت -نیسان -خاور_امیری912295416356223273_56224774_56227304_56224690شهرک صنعتی شمس اباد شرکت حمل و نقل فروزان اسکان بارتوافقیمناسب بارگیری از کارخانه به تمام مناطق
باربری جوشنیوانت_نیسان_ایسوزو_تک_تریلی_جفتجوشنی9123439744_9193439744_9203439744_912771764656221400_56225811_ 56221233_56225122_56225123200متر قبل از ورودی شمس ابادتوافقیمناسب بارگیری از کارخانه به تمام مناطق
وانت بار ولیعصرخاور-نیسان-وانت-سواری91/508عبدی912411643956865119-56864356سه راه آدران رو به روی اگاهی جنب گاراژ امید پلاک171توافقیمناسب بارگیری از انبار به شهرستان ها با بیمه بار
حمل و نقل تندرووانت_سواری_نیسان_خاور602313واحدی912618717556390697_56390698 56390667_56390667 56390665_56393707روبه روی شهرک صنعتی نصیر اباد نبش بازار اهنتوافقیمناسب بارگیری از انبار/ماشین های برگشتی از شهرستان
ولیپورموتور_وانت405ولیپور912324408433930079_33985077پامنار روبه روی مسجد شاه آبادی پلاک328توافقینمونه از بازار
شرکت حمل و نقل نگهباننیسان_خاور_شش چرخ_ ده چرخ و انواع تریلی(کفی _بغلدار_ترانزیت_سواریکش101144خالوئی9126862447_ 919597684656464136پایانه کالای استان تهران غرفه 271توافقیبین استانی بالای 5تن تمام نقاط تحت پوشش بیمه
شرکت حمل و نقل ابوذر بارتریلی_ترانزیت_خاور ده چرخ_مهدی زاده9123226381_910081185155217850نسیم شهر پایانه غرفه 248 طبقه 2توافقیداخل شهری و بین استانی بالای 5 تن
حمل و نقل تجارخاور_911(6تن)_تک محور(10تن)_جفت(15تن)_تریلی کفی_ تریلی لبه دار_ترانزیت35مقدسی9124788053_912294047555035639_55035658فدائیان شمالی خ ستاره مجتمع بندرتوافقیداخل شهری و بین استانی بالای 5 تن