ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

فنر 2.2

277,000 

دسته:
محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن