ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

کلاف مفتول سیاه 1.2

231,000 

281212

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن