بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

کلاف مفتول سیاه 1.2

271,000 

281212

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن