ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

کلاف مفتول اسیدشور 1.2

272,000 

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن