بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

مفتول 4.0 سیاه آنیل | عدل بندی

315,000 ریال

محل بارگیری

کارخانه تهران

ضخامت

4.0

نوع

فابریک

بسته بندی

30 کیلویی

تماس با فروش شرکت

پیمایش به بالا