ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

مفتول 3.0 سیاه آنیل | بسته بندی

225,000 

محل بارگیری

کارخانه تهران

ضخامت

3.0

نوع

فابریک

بسته بندی

30 کیلویی

به بالای صفحه بردن