ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

مفتول 2.5 سیاه آنیل | قالب بندی

222,000 

محل بارگیری

کارخانه تهران

ضخامت

2.5

نوع

فابریک

بسته بندی

20 کیلویی

به بالای صفحه بردن