بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

شاخه مفتول گالوانیزه 6.0 الی 6.80

23,300 

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن