ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
X

شاخه مفتول سیاه 2.0 الی 2.40

223,000 

182024

وزن 150 kg
محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن