بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

شاخه مفتول اسیدشور 1.2

276,000 

محل بارگیری

کارخانه تهران

به بالای صفحه بردن