بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

X

توری پرسی گالوانیزه

دسته:
چشمه

2×2

ضخامت

2.0

وزن هر برگ

5.0

به بالای صفحه بردن