ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

محصولات پر فروش

مفتول سیاه

فروش ویژه

مفتول اسیدشور

فروش ویژه

مفتول مسوار

فروش ویژه

توری پرسی

فروش ویژه

مفتول فنر

فروش ویژه

قیمت روز محصولات و سفارش آنلاین

1 فروردین 1402

دسترسی سریع

شاخه مسوار

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
شاخه مفتول مسوار 1.2کارخانه تهران280,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 1.4 الی 1.6کارخانه تهران280,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 1.7 الی 1.9کارخانه تهران280,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 2.0 الی 2.40کارخانه تهران306,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 2.50 الی 2.90کارخانه تهران303,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 3.0 الی 3.90کارخانه تهران300,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 4.0 الی 4.90کارخانه تهران280,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 5.0 الی 5.80کارخانه تهران280,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 6.0 الی 6.80کارخانه تهران280,000 ثبت

شاخه سیاه

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
شاخه مفتول سیاه 1.2کارخانه تهران274,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 1.4 الی 1.6کارخانه تهران231,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 1.7 الی 1.9کارخانه تهران226,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 2.0 الی 2.40کارخانه تهران223,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 2.50 الی 2.90کارخانه تهران221,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 3.0 الی 3.90کارخانه تهران219,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 4.0 الی 4.90کارخانه تهران248,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 5.0 الی 5.80کارخانه تهران218,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 6.0 الی 6.80کارخانه تهران218,000 ثبت

شاخه اسیدشور

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
شاخه مفتول اسیدشور 1.2کارخانه تهران276,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 1.4 الی 1.6کارخانه تهران259,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 1.7 الی 1.9کارخانه تهران253,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 2.0 الی 2.40کارخانه تهران248,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 2.50 الی 2.90کارخانه تهران246,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 3.0 الی 3.90کارخانه تهران244,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 4.0 الی 4.90کارخانه تهران243,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 5.0 الی 5.80کارخانه تهران243,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 6.0 الی 6.80کارخانه تهران245,000 افزودن به سبد خرید

کلاف مسوار

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
کلاف مفتول مسوار 1.2کارخانه تهران320,000 افزودن به سبد خرید
کلاف مفتول مسوار 1.4 الی 1.6کارخانه تهران320,000 افزودن به سبد خرید
کلاف مفتول مسوار 1.7 الی 1.9کارخانه تهران320,000 افزودن به سبد خرید
کلاف مفتول مسوار 2.0 الی 2.40کارخانه تهران320,000 افزودن به سبد خرید
کلاف مفتول مسوار 2.50 الی 2.90کارخانه تهران320,000 افزودن به سبد خرید
کلاف مفتول مسوار 3.0 الی 3.90کارخانه تهران320,000 افزودن به سبد خرید
کلاف مفتول مسوار 4.0 الی 4.90کارخانه تهران320,000 افزودن به سبد خرید
کلاف مفتول مسوار 5.0 الی 5.80کارخانه تهران320,000 افزودن به سبد خرید
کلاف مفتول مسوار 6.0 الی 6.80کارخانه تهران320,000 افزودن به سبد خرید

کلاف سیاه

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
کلاف مفتول سیاه 1.2کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 1.4 الی 1.6کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 1.7 الی 1.9کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 2.0 الی 2.40کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 2.50 الی 2.90کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 3.0 الی 3.90کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 4.0 الی 4.90کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 5.0 الی 5.80کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 6.0 الی 6.80کارخانه تهران310,000 ثبت

کلاف اسیدشور

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
کلاف مفتول اسیدشور 1.2کارخانه تهران272,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 1.4 الی 1.6کارخانه تهران255,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 1.7 الی 1.9کارخانه تهران249,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 2.0 الی 2.40کارخانه تهران244,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 2.50 الی 2.90کارخانه تهران242,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 3.0 الی 3.90کارخانه تهران219,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 4.0 الی 4.90کارخانه تهران218,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 5.0 الی 5.80کارخانه تهران218,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 6.0 الی 6.80کارخانه تهران241,000 ثبت

دانشنامه فولکا

مفتول اسکوپ - foulka.com
مفتول اسکوپ

مفتول اسکوپ در این مطلب میخواهیم درمورد مفتول اسکوپ و انواع آن و همچنین در مورد ویژگی ها و کاربردهای این نوع

ادامه متن
به بالای صفحه بردن