بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

مفتول ریزبار

ارسال به سراسر کشور

ارائه فاکتور رسمی

فروش حضوری

تاریخ بروزرسانی 10ام مهر 1402

نام محصولضخامتمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
ریزبار سیاه1.0کارخانه تهران361,000 ریالثبت
ریزبار سیاه0.9کارخانه تهران363,000 ریالثبت
ریزبار سیاه0.8کارخانه تهران365,000 ریالثبت
ریزبار سیاه0.7کارخانه تهران368,000 ریالثبت
ریزبار سیاه0.6کارخانه تهران372,000 ریالثبت
ریزبار گالوانیزه1.0کارخانه تهران364,000 ریالثبت
ریزبار گالوانیزه0.9کارخانه تهران366,000 ریالثبت
ریزبار گالوانیزه0.8کارخانه تهران368,000 ریالثبت
ریزبار گالوانیزه0.7کارخانه تهران371,000 ریالثبت
ریزبار گالوانیزه0.6کارخانه تهران375,000 ریالثبت
ریزبار مسوار0.9کارخانه تهران369,000 ریالثبت
ریزبار مسوار1.0کارخانه تهران367,000 ریالثبت
ریزبار مسوار0.8کارخانه تهران371,000 ریالثبت
ریزبار مسوار0.7کارخانه تهران374,000 ریالثبت
ریزبار مسوار0.6کارخانه تهران378,000 ریالثبت

نمودار تغییرات قیمت ریزبار مسوار 1.0

[suncode_price_chart_uniq id="3682"]

تماس با فروش شرکت

پیمایش به بالا