ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

مفتول ریزبار

ارسال به سراسر کشور

ارائه فاکتور رسمی

فروش حضوری

تاریخ بروزرسانی 1 فروردین 1402
نام محصولضخامتمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
ریزبار سیاه1.0کارخانه تهران239,000 ثبت
ریزبار سیاه0.9کارخانه تهران239,000 ثبت
ریزبار سیاه0.8کارخانه تهران244,000 ثبت
ریزبار سیاه0.7کارخانه تهران244,000 ثبت
ریزبار سیاه0.6کارخانه تهران279,000 ثبت
ریزبار گالوانیزه1.0کارخانه تهران259,000 ثبت
ریزبار گالوانیزه0.9کارخانه تهران259,000 ثبت
ریزبار گالوانیزه0.8کارخانه تهران279,000 ثبت
ریزبار گالوانیزه0.7کارخانه تهران279,000 ثبت
ریزبار گالوانیزه0.6کارخانه تهران289,000 ثبت
ریزبار مسوار1.0کارخانه تهران245,000 ثبت
ریزبار مسوار0.9کارخانه تهران245,000 ثبت
ریزبار مسوار0.8کارخانه تهران249,000 ثبت
ریزبار مسوار0.7کارخانه تهران249,000 ثبت
ریزبار مسوار0.6کارخانه تهران289,000 ثبت

نمودار تغییرات قیمت ریزبار مسوار 1.0

به بالای صفحه بردن