بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

مفتول ریزبار

ارسال به سراسر کشور

ارائه فاکتور رسمی

فروش حضوری

تاریخ بروزرسانی 7 تیر 1401
نام محصولضخامتمحل بارگیریقیمتسفارش
ریزبار سیاه1.0کارخانه تهران239,000 
ریزبار سیاه0.9کارخانه تهران239,000 
ریزبار سیاه0.8کارخانه تهران244,000 
ریزبار سیاه0.7کارخانه تهران244,000 
ریزبار سیاه0.6کارخانه تهران279,000 
ریزبار گالوانیزه1.0کارخانه تهران259,000 
ریزبار گالوانیزه0.9کارخانه تهران259,000 
ریزبار گالوانیزه0.8کارخانه تهران279,000 
ریزبار گالوانیزه0.7کارخانه تهران279,000 
ریزبار گالوانیزه0.6کارخانه تهران289,000 
ریزبار مسوار0.9کارخانه تهران245,000 
ریزبار مسوار1.0کارخانه تهران245,000 
ریزبار مسوار0.8کارخانه تهران249,000 
ریزبار مسوار0.7کارخانه تهران249,000 
ریزبار مسوار0.6کارخانه تهران289,000 

نمودار تغییرات قیمت ریزبار مسوار 1.0

به بالای صفحه بردن