ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

سفارش آنلاین تولیدات مفتولی

[vc_row width=”full”][vc_column][vc_tta_tabs layout=”modern” title_font=””][vc_tta_section indents=”none” tab_id=”1628427161207-6ebe9d03-9ce6″ title=”توری گابیون بر حسب وزن”][vc_raw_html]JTVCUHJvZHVjdF9UYWJsZSUyMGlkJTNEJTI3MTkyJTI3JTIwbmFtZSUzRCUyNyVEOCVBQyVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NCUyMCVEOSU4MiVEQiU4QyVEOSU4NSVEOCVBQSUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEQSVBRiVEOCVBNyVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCVEOCVCMiVEOSU4NiVEQiU4QyUyNyU1RA==[/vc_raw_html][/vc_tta_section][vc_tta_section indents=”none” tab_id=”1628427161230-388a4dbd-4ab5″ title=”توری گابیون بر حسب مترمربع”][vc_raw_html]JTVCUHJvZHVjdF9UYWJsZSUyMGlkJTNEJTI3MjU4JTI3JTIwbmFtZSUzRCUyNyVEOCVBQyVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NCUyMCVEOSU4MiVEQiU4QyVEOSU4NSVEOCVBQSUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEQSVBRiVEOCVBNyVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVBQSVEOCVCMSVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBOCVEOCVCOSVEQiU4QyUyNyU1RA==[/vc_raw_html][/vc_tta_section][vc_tta_section indents=”none” tab_id=”1628427236040-9bd89d26-5737″ title=”توری حصاری بر حسب وزن”][vc_raw_html]JTVCUHJvZHVjdF9UYWJsZSUyMGlkJTNEJTI3Mzg0JTI3JTIwbmFtZSUzRCUyNyVEOCVBQyVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NCUyMCVEOSU4MiVEQiU4QyVEOSU4NSVEOCVBQSUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBRCVEOCVCNSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCVEOCVCMiVEOSU4NiVEQiU4QyUyNyU1RA==[/vc_raw_html][/vc_tta_section][vc_tta_section indents=”none” tab_id=”1628427256803-23dc903a-d3fe” title=”توری حصاری بر حسب مترمربع”][vc_raw_html]JTVCUHJvZHVjdF9UYWJsZSUyMGlkJTNEJTI3Mzg1JTI3JTIwbmFtZSUzRCUyNyVEOCVBQyVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NCUyMCVEOSU4MiVEQiU4QyVEOSU4NSVEOCVBQSUyMCVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBRCVEOCVCNSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVBQSVEOCVCMSVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBOCVEOCVCOSVEQiU4QyUyNyU1RA==[/vc_raw_html][/vc_tta_section][vc_tta_section indents=”none” tab_id=”1628427343829-f1d35115-b13b” title=”سیم خاردار”][vc_raw_html]JTVCUHJvZHVjdF9UYWJsZSUyMGlkJTNEJTI3Mzg4JTI3JTIwbmFtZSUzRCUyNyVEOCVBQyVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NCUyMCVEOSU4MiVEQiU4QyVEOSU4NSVEOCVBQSUyMCVEOCVCMyVEQiU4QyVEOSU4NSUyMCVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSUyNyU1RA==[/vc_raw_html][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

به بالای صفحه بردن